Sidebar

Rekolekcje i Warsztaty

Brak wydarzeń

London Hammersmith

Brak wydarzeń

Bournemouth

Brak wydarzeń

Bristol

Brak wydarzeń

Gloucester

Brak wydarzeń

West Yorkshire

Brak wydarzeń
Zaloguj  \/ 
x
x
x
x

 

Spotkania Małżeńskie WB

Trwajcie w Miłości Mojej (J15,9b)

Formularz zgłoszeniowy na Fundament Animatora

Tylko Kandydaci i Animatorzy SM

termin: 16 - 18 października 2020

Miejscowość ośrodka: Brownshill


Na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE 2016/679 (‘RODO’) Spotkania Małżeńskie WB muszą uzyskać jednoznaczną zgodę do przetwarzania informacji o Was, znanych jako ‘Dane Osobowe’. Dane Osobowe poza imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu i adresem email, zawierają również inne poufne informacje. Będą one użyte wyłącznie w celu organizacji tych rekolekcji i do kontaktu organizatorów z Wami.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych i komunikację z nami w wyżej wymienionym celu.*
Jesteśmy Animatorami SM lub Kandydatami na Animatorów SM:*
Ośrodek krajowy:*
Imię żony:*
Imię męża:*
Nazwisko małżonków:*
Adres e-mail żony:*
Telefon żony:
Adres e-mail męża:*
Telefon męża:
Adres:*
Specjalna dieta?*
Jaka? (Prosimy o szczegółowe informacje)
Inne ważne informacje:
Weryfikacja:

Ostatnio dodane

Zgłoszenia

Rekolekcje i Warsztaty

Brak wydarzeń