icon phone +447397903553
Zaloguj  \/ 
x
x
x
x

 

Spotkania Małżeńskie WB

Trwajcie w Miłości Mojej (J15,9b)

Spotkania Małżeńskie

Spotkania Małżeńskie jest to ruch, którego głównym celem jest pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, który z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

Podstawową formą pracy są zamknięte, weekendowe spotkania o charakterze warsztatów. Spotkania te są prowadzone przez trzy odpowiednio przygotowane pary małżeńskie i kapłana, którzy wprowadzają do pracy własnej, ukazując uczestnikom tematy do dialogu prowadzonego tylko we dwoje. Zapewniona jest pełna intymność i żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków uczestniczących nigdzie nie są ujawniane, również w grupie uczestników weekendu.

Siła oddziaływania spotkań-rekolekcji polega na tym, że małżeństwo może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Program, oparty na nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości. Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania swoich konfliktów.

Na rekolekcje może przyjechać każde małżeństwo, niezależnie od wieku, stażu małżeńskiego, wykształcenia czy religijnego zaangażowania. Przyjeżdżają małżeństwa żyjące zgodnie jak i małżeństwa będące ze sobą w konflikcie, często będące na etapie przygotowania do rozwodu, małżeństwa po separacji, które miały zamiar ponownie się połączyć. Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Uczestnikom nie stawiamy barier formalnych.

Drugim kierunkiem pracy ruchu Spotkania Małżeńskie jest przygotowanie młodych ludzi do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Prowadzone spotkania pozwalają zakochanym lepiej przyjrzeć się sobie, lepiej poznać siebie nawzajem; swoje osobowości, hierarchie wartości, poglądy, postawy, oczekiwania, plany. Umożliwiają bardziej świadome podjęcie decyzji i udzielenie odpowiedzi na pytanie „czy z tej mąki będzie chleb?”. Wprowadzenia par prowadzących i kapłana inspirują do pracy we dwoje, podpowiadają jak rozwiązywać konflikty, jak budować autonomię swojego związku, jak rozpoznawać miejsce wiary w swoim życiu – jak budować trwałe i szczęśliwe małżeństwo, jaki sens ma takie właśnie małżeństwo i jaka jest jego rola w społeczeństwie.

Więcej informacji na temat ruchu Spotkań Małżeńskich, terminy rekolekcji w innych ośrodkach, a także informacje o duchowości Spotkań można znaleźć na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl 

Rekolekcje i Warsztaty

04Paź
piątek, 04 Paź - niedziela, 06 Paź
Rekolekcje dla Małżeństw - Honiton
22Lis
piątek, 22 Lis - niedziela, 24 Lis
Rekolekcje Pogłębiające dla Małżeństw - Honiton

Ostatnio dodane